Kamnoseštvo Oblak

Marmor

Marmor je gosta metamorfna kamnina, bele do svetlo sive barve. Nastal je s prekristalizacijo apnenca ali dolomita. Sestoji iz brezbarvnih drobnih ali večjih zrnc z ravnimi ploskvicami in se lesketa. V nekaterih marmorjih so primesi drugih mineralov, pogosto v plasteh, lečah ali razpršene med zrni. Posamezne vrste marmorja (kalcitni ali dolomitni) se uporabljajo kot gradbeni material za obloge stavb in tal ter za umetniško oblikovanje.

Bianco Carrara C
Bianco Carrara C
Bianco Carrara CD
Bianco Carrara CD
Bianco Sivec
Bianco Sivec